Helena Sadílková

Helena Sadílková, Ph.D.

Konzultační hodiny
 • dle předchozí e-mailové dohody, buď on-line (skype nebo MSteams) nebo kancelář č. 116 (Celetná 20)
Adresa

Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií
Celetná 20
Místnost č. 116

Helena Sadílková je akademickou pracovnicí specializace romistika. Zaměřuje se na poválečnou historii Romů na území bývalého Československa. Kromě toho se věnuje jazykovým tématům (romština, její sociolingvistická situace, podpora výuky romštiny) a tématům literárním (edice a překlady literárních prací romských autorů). Spolu s Pavlem Kubaníkem je šéfredaktorkou časopisu romistických studií Romano džaniben.

PublikaceRozvrhVyučované předmětyZávěrečné práce

Publikace

 • Sadílková H., Kubaník P.: 30 years of Prague Romani Studies at Charles University (1991-2021). In Sadílková H.: 2021 Gypsy Lore Society Annual Meeting and Conference on Romani Studies – Book of Abstracts. Praha, Charles University, Faculty of Arts, 2021, s. • p. 21-36. ISBN 978-80-7671-036-8.
 • Sadílková H., Závodská M.: Asserting a Presence in the Public Sphere : Autobiographies by two Romani Holocaust Survivors in Communist Czechoslovakia. In Donert C., Rosenhaft E.: The Legacies of the Romani Genocide in Europe since 1945. Oxford, New York, Routledge, 2021, s. • p. 183-213. ISBN 978-0-367-27558-7.
 • Sadílková H.: The Postwar Migration of Romani Families from Slovakia to the Bohemian Lands. A Complex Legacy of War and Genocide in Czechoslovakia. In Čapková K., Adler E.: Jewish and Romani Families in the Holocaust and its Aftermath. New Brunswick, Rutgers University Press, 2020, s. • p. 190-217. ISBN 978-1-978819-50-4.
 • Sadílková H.: Historie a historiografie nucených sterilizací romských žen v Československu a jejich přesah do současnosti. Romano Džaniben, 2019, č. • no. 26, s. • p. 5-18. ISSN 1210-8545.
 • Sadílková H.: Hledání místa romštiny ve školním prostředí a výuce na základních a středních školách - nejen na Slovensku. In Inovácia - Rómsky jazyk - Inklúzia. Výučba rómského jazyka metodikou vyučovania cudzieho jazyka. Bratislava, Štátný pedagogický ústav, 2019, s. • p. 35-43. ISBN 978-80-8118-226-6.
 • Sadílková H.: A Thrown Gauntlet Josef Serinek and Jan Tesař as a Challenge for Current Research into the History of the Roma in the 20th Century. Czech Journal of Contemporary History, 2019, č. • no. 2019, s. • p. 173-187. ISSN 2336-3142.
 • Sadílková H.: Hozená rukavice : Josef Serinek a Jan Tesař jako výzva pro současný výzkum dějin Romů ve dvacátém století. Soudobé dějiny, 2019, č. • no. 25, s. • p. 510-522. ISSN 1210-7050.
 • Sadílková H., Závodská M., Slačka D.: Aby bylo i s námi počítáno : Společensko-politická angažovanost Romů a snahy o založení romské organizace v poválečném Československu. Brno, Muzeum romské kultury, 2018. 230 s. • p. ISBN 978-80-86656-37-3.
 • Sadílková H.: (Ne)chtění spoluobčané? Romové v poválečném Československu. In Pažout J., Portmann K.: "Nechtění" spoluobčané: Skupiny obyvatel perzekvovaných či marginalizovaných z politických, národnostních, náboženských i jiných důvodů v letech 1945-1989. Praha, Ústav pro studium totalitních režimů, 2018, s. • p. 98-115. ISBN 978-80-88292-06-7.
 • Sadílková H.: "Sami máme zájem na dořešení problematiky": Usilování společensky angažovaných Romů v poválečném Československu o participaci a sebeorganizaci (1945-1968). In Aby bylo i s námi počítáno. Společensko-politická angažovanost Romů a snahy o založení romské organizace v poválečném Československu. Brno, Muzem romské kultury, 2018, s. • p. 27-58. ISBN 978-80-86656-37-3.
 • Sadílková H.: Resettling the settlement: recent history of a Romani settlement in south-east Slovakia. In Kozhanov K., Oslon M., Dieter H.: Das amen godi pala Lev Čerenkov: Romani historija, čhib taj kultura. Graz, Karl-Franzens-Universität Graz - trefpunkt sprachen, 2017, s. • p. 339-351. ISBN 978-3-901600-44-9.
 • Sadílková H.: Bylo nám dobře a pak přišla válka. Rozhovor s Annou Surmajovou. - Nad svědectvím paní Anny Surmajové. Romano Džaniben, 2015, č. • no. 22, s. • p. 115-132. ISSN 1210-8545.
 • Sadílková H.: Romani Teaching in the Czech Republic. In Roma und Travellers. Identitäten im Wandel. Innsbruck, Innsbruck University Press, 2015, s. • p. 3-15. ISBN 978-3-902936-95-0.
 • Sadílková H.: Kým to človek prežije, takéto veci, to je niečo strašné. Rozhovor s paní Magdalenou Boldišovou. Romano Džaniben, 2013, č. • no. 20, s. • p. 108-127. ISSN 1210-8545.
 • Sadílková H., Závodská M.: Leon Růžička. Včera a dnes (Vzpomínka cikána na nacistické lágry). (Komentovaný memoár z r. 1953). Romano Džaniben, 2013, č. • no. 20, s. • p. 141-155. ISSN 1210-8545.
 • Sadílková H.: Paťiv. Ještě víme, co je úcta. Praha, Triáda, 2013, s. • p. 287-309. ISBN 978-80-7474-076-3.
 • Kubaník P., Červenka J., Sadílková H.: Romani language competence in an intergenerational transmission in the Czech Republic. In Barbara Schrammel-Leber B.: Romani V. Papers from the Annual Meeting of the Gypsy Lore Society Graz 2011. Graz, treffpunkt sprachen. Plurilingualism Research Unit, 2013, s. • p. 61-80. ISBN 978-3-901600-31-9.
 • Sadílková H.: Čí jsou to dějiny? Dosavadní přístupy k interpretaci poválečných dějin Romů v ČS(S)R. Romano Džaniben, 2013, č. • no. 20, s. • p. 69-88. ISSN 1210-8545.
 • Sadílková H., Houdek L.: Psát, aby nás pochopili - rozhovor s Helenou Sadílkovou. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu, 2011, č. • no. 7, s. • p. 2-7. ISSN 1802-4734.
 • Sadílková H.: Medailony autorů. In Steklá R., Houdek L.: Druhá směna – Jak využívat literaturu a dějiny Romů ve výuce na 2. stupni ZŠ. Praha, Romea, o. s., 2011, s. • p. 34-57. ISBN 978-80-904106-1-9.
 • Sadílková H.: Poznámky k literární tvorbě Romů v ČR. In Steklá R., Houdek L.: Druhá směna – Jak využívat literaturu a dějiny Romů ve výuce na 2. stupni ZŠ. Praha, Romea, o. s., 2011, s. • p. 22-33. ISBN 978-80-904106-1-9.
 • Červenka J., Kubaník P., Sadílková H.: Sociolingvistický výzkum situace romštiny v České republice. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2010, č. • no. 1, s. • p. 167-170. ISSN 1804-3240.
 • Kubaník P., Červenka J., Sadílková H.: Romština v České republice - předávání jazyka a jazyková směna. Romano Džaniben, 2010, č. • no. 16., s. • p. 11-40. ISSN 1210-8545.

Rozvrh v tomto semestru

Vyučované předměty (včetně dřívějších)

Vedené závěrečné práce

 
Úvod > Lidé > Helena Sadílková