Jiří Januška

Jiří Januška, Ph.D.

Consulting hours
 • dle dohody (osobně či online)
Address

Institute of Ethnology, Central European and Balkan Studies
Místnost č. 215a

Jiří Januška teaches Hungarian linguistics, Hungarian language courses and other courses in Hungarian studies. His research interests include the areal linguistics of Central Europe, the Czech–Hungarian linguistic relationships, the Hungarian linguistics, and the history of Hungarian studies in Czechia.

PublicationsCVScheduleCourses taughtAdvising

Publications

 • DUÑABEITIA, Jon Andoni, Ana BACIERO, Kyriakos ANTONIOU, Mark ANTONIOU, Esra ATAMAN, Cristina BAUS, Michal BEN-SHACHAR, Ozan Can ÇAĞLAR, Jan CHROMÝ, Montserrat COMESAÑA, Maroš FILIP, Dušica Filipović ĐURĐEVIĆ, Margaret Gillon DOWENS, Anna HATZIDAKI, Jiří JANUŠKA, Zuraini JUSOH, Rama KANJ, Say Young KIM, Bilal KIRKICI, Alina LEMINEN, Terje LOHNDAL, Ngee Thai YAP, Hanna RENVALL, Jason ROTHMAN, Phaedra ROYLE, Mikel SANTESTEBAN, Yamila SEVILLA, Natalia SLIOUSSAR, Awel VAUGHAN-EVANS, Zofia WODNIECKA, Stefanie WULFF and Christos PLIATSIKAS, 2022. The Multilingual Picture Database. Scientific Data [online]. 9(1), 431. ISSN 2052-4463. DOI 10.1038/s41597-022-01552-7 [pdf at ResearchGate] [Zotero]
 • JANUŠKA, Jiří, 2021. Bezokolicznik tematyzujący i sposoby jego tłumaczenia w wybranych językach Europy Środkowej [Verb-topicalization and its translation equivalents in some Central European languages]. In: Joanna KULWICKA-KAMIŃSKA and Andrzej MOROZ, ed. Tradycja i nowoczesność w badaniach języków słowiańskich. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, pp. 241–258. ISBN 978-83-231-4518-9. [pdf at ResearchGate] [Zotero]
 • LEHEČKOVÁ, Eva and Jiří JANUŠKA, 2020. Tematický infinitiv v češtině v rámci středoevropského jazykového prostoru [Topic infinitive construction in Czech within the Central European linguistic region]. Naše řeč. 103(5), 409–429. [pdf at ResearchGate] [Zotero]
 • JANUŠKA, Jiří, 2020. Jak skloňovat maďarská jména v češtině [How to decline Hungarian names in the Czech language]. Demokratický střed. 9(3), 41–43. ISSN 1805-6202. [pdf at ResearchGate] [www] [Zotero]
 • JANUŠKA, Jiří, 2020. Central European Languages as a Complex Research Issue: Summarising and Broadening the Research Foci. In: Luka SZUCSICH, Agnes KIM a Uliana YAZHINOVA, ed. Areal Convergence in Eastern Central European Languages and Beyond. Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang, Linguistik International, pp. 55–93. ISBN 978-3-631-80605-0. [pdf at ResearchGate] [www] [Zotero]
 • JANUŠKA, Jiří, 2018. Dějiny výuky maďarštiny a maďarské filologie na českých univerzitách [The history of teaching of the Hungarian language and of Hungarian philology at Czech universities]. In: Jiří JANUŠKA, ed. Česko-maďarské ob(z)ory: kapitoly z dějin česko-maďarských univerzitních vztahů. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, pp. 27–66. ISBN 978-80-246-3355-8. [This is an updated version of my paper 2012] [pdf at ResearchGate] [Zotero]
 • JANUŠKA, Jiří and Petr PÍŠA, 2018. A prágai egyetem első magyar tanszékének alapítása, működése és megszűnése az 1850-es években [The establishment, activities and closing of the first Hungarian department at the university of Prague in the 1850s]. Századok. 152(3), 651–670. ISSN 0039–8098. [pdf at ResearchGate] [Zotero]
 • JANUŠKA, Jiří, 2017. Počátky a přehled působení Petra Rákose na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze [An overview of Péter Rákos’ pedagogical work at Charles University in Prague]. In: Jiří JANUŠKA and Tamás BERKES, ed. Hungarobohemica pragensia: studie k 60. narozeninám Evžena Gála. Praha: Univerzita Karlova, Filozofické fakulta, pp. 39–46. ISBN 978-80-7308-715-9. [pdf at ResearchGate] [Zotero]
 • JANUŠKA, Jiří, 2013. Čeští lingvisté o madarštině (přehled témat) [Czech linguists on the Hungarian language: a thematic overview]. Časopis pro moderní filologii. 95(1), 55–70. ISSN 0008-7386. [pdf at ResearchGate] [Zotero]
 • JANUŠKA Jiří, 2013. Rákos Péter pályafutásának kezdetei és pedagógiai tevékenységének állomásai a prágai Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karán [An overview of Péter Rákos’ pedagogical work at Charles University in Prague]. Bohemia: Folyóirat a cseh kultúra barátainak. A Bohemia folyóirat 2012. április–2013. márciusi számának melléklete, 7–10. ISSN 1219-0500. [pdf at ResearchGate] [Zotero]
 • JANUŠKA, Jiří, 2012. Dějiny výuky maďarštiny a maďarské filologie na českých univerzitách [The history of teaching of the Hungarian language and of Hungarian philology at Czech universities]. Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis. 52(2), 69–100. ISSN 0323-0562. [pdf at ResearchGate] [Zotero]

Translations

 • FERCSIK, Erzsébet, 2018. Slovanská jména v dnešním maďarském repertoáru křestních jmen. In: Jiří JANUŠKA, ed. Česko-maďarské ob(z)ory: kapitoly z dějin česko-maďarských univerzitních vztahů. Praha: Karolinum, p. 198–211. ISBN 978-80-246-3355-8. Translated from Hungarian to Czech.
 • ŻMIGRODZKI, Piotr, 2013. Metalingvistika. Studie z aplikované lingvistiky. 4(2), 85–99. ISSN 2336-6702. Translated from Polish to Czech. [pdf]
 • KOVÁCS, István, 2010. Piłsudski… Katyň… Solidarita…: klíčové pojmy polských dějin 20. století. Brno: Barrister & Principal. ISBN 978-80-87029-85-5. Translated from Hungarian to Czech.

Edited Volumes

 • JANUŠKA, Jiří, ed., 2018. Česko-maďarské ob(z)ory: kapitoly z dějin česko-maďarských univerzitních vztahů. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-3355-8. 480 pp. [Rezümé: pdf at ResearchGate]
 • JANUŠKA, Jiří and Tamás BERKES, ed., 2017. Hungarobohemica pragensia: studie k 60. narozeninám Evžena Gála = Hungarobohemica Pragensia: Tanumányok Gál Jenő 60. születésnapjára. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. ISBN 978-80-7308-715-9. 270 pp.
 • NOVÁK, Pavel, 2010. Lingvistika a jazyková realita: výbor z díla. Jan KŘIVAN, Jiří JANUŠKA and Jan CHROMÝ, ed. Praha: Akropolis, 2010. ISBN 978-80-87310-04-5. 338 pp.

Education

 • 2017: Ph.D. in Linguistics, Charles University, Prague, thesis: Porovnávání středoevropských jazyků: za horizont strukturních rysů a lexikálních přejímek [Comparing Central European languages: beyond structural features and loanwords] (supervisor: doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc.)
 • 2009: Mgr. [= M.A.] in Linguistics, Phonetics and Hungarian Studies, Charles University, Prague, thesis: „Jazyk“ a „norma“: příspěvek k analýze vztahu dvou lingvistických pojmů [“Langue” and “norm”: contribution to analysis of relationship of two linguistic notions] (supervisor: doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc.)

Employment

 • 2012–present: Faculty of Arts, Charles University, Prague: Department of Central European Studies (from 2017 assistant professor; from 2019 head of the department)
 • 2007–2009: Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Department of Onomastics)

Conference Organization

 • 2007–present: Summer School of Linguistics, 2007–2015 Dačice, 2016–2017 Litomyšl, 2018–2019 Kroměříž
 • 26.–27.11.2013: Conference on 160 years of Hungarian Studies at Czech universities, Prague

 

Schedule (current semester)

Courses taught (including former courses)

Final theses advised

 
Úvod > About > People > Jiří Januška