Evžen Gál

Evžen Gál (1957–2024) taught 20th-century and contemporary Hungarian literature. He was a member of the executive board of the International Association for Hungarian Studies (IAHS) 2001–2024. Between 2003 and 2009, he was Director of the Czech Center in Budapest. In previous years he participated in sociolinguistic research of ethnic minorities in the Czech Republic. He was also Chief editor of Hungarian magazine of culture and society Prágai Tükör [Prague Mirror] published by Association of Hungarians in the Czech Republic. For a number of years, he also represented the Hungarian minority in the Government Council for National Minorities, an advisory body to the Czech Government.

Publications

 • Gál E.: O čem se mluví v Maďarsku : Pentle na klobouku. Host, 2022, č. • no. Neuveden, s. • p. 108-108. ISSN 1211-9938.
 • Gál E.: Maďarská vláda jako perský král Xerxés I. : Tragikomedie kolem obřího ohňostroje a předpovědi počasí. A2larm: online komentářový deník A2, 2022, č. • no. 2022. ISSN 1803-6635.
 • Gál E.: A Kis Magyar Pornográfiától az Egy férfiig : Esterházy Péter cseh recepciója. In Görözdi J., Balogh M.: Külországi könyvespolcokon : Tanulmányok Esterházy Péter idegen nyelvű recepciójáról. Budapest, Reciti, BTK Irodalomtudományi Intézet, 2022, s. • p. 167-183. ISBN 978-615-6255-59-4.
 • Gál E.: Jeden tábor, jedna vlajka! : Maďarská média v éře Viktora Orbána. Forum 24: Nová orientace, 2021, č. • no. Neuveden, s. • p. 64-71. ISSN 0000-0000.
 • Gál E.: Oživit symboly. Host, 2020, č. • no. Neuveden. ISSN 1211-9938.
 • Gál E.: Cesty a portréty : moderní maďarské literatury v českém kontextu I. Praha, Karolinum, 2020. 183 s. • p. ISBN 978-80-246-4478-3.
 • Gál E.: Subtilní záchvěvy uprostřed času a prostoru. In Čí je ta tvář a jiné básně. Ostrava, Protimluv, 2019, s. • p. 65-66. ISBN 978-80-87485-65-1.
 • Gál E.: Zapomenout na genetický fakt. In Tatitatitati. Praha, Fra, 2019, s. • p. 99-108. ISBN 978-80-7521-072-2.
 • Gál E.: Dlouhý pochod za vědu. Host, 2019, č. • no. 35, s. • p. 24-27. ISSN 1211-9938.
 • Gál E., Blažek J.: Trianonský příkop a národní trafiky. Revue Prostor, 2019, č. • no. 36, s. • p. 19-25. ISSN 0862-7045.
 • Gál E., Bažant V.: Akademici prý musejí chápat, že peníze dává vláda... Rozhovor s Evženem Gálem. Dějiny a současnost, 2019, č. • no. 41, s. • p. 49-51. ISSN 0418-5129.
 • Gál E., Kučera V., Kučera K.: Stálo to za to? S Evženem Gálem. In Kučera V., Kučera K.: Stálo to za to? Praha, Albatros Media, 2019, s. • p. 140-155. ISBN 978-80-7448-085-0.
 • Gál E.: Drsně mlčící Sándor Márai. In Chtěl jsem mlčet. Praha, Academia, 2019, s. • p. 7-15. ISBN 978-80-200-2906-5.
 • Gál E.: Přešlapy hranic v životě a díle Antona Straky. In Pátková J., Nábělková M.: Střední Evropa Rudolfa Chmela. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2019, s. • p. 105-115. ISBN 978-80-7308-923-8.
 • Gál E., Svoboda R., Pató A.: Kulturní válka : Maďarsko po osmi letech Orbánovy vlády. A2, 2019, č. • no. 15, s. • p. 29-29. ISSN 1803-6635.
 • Gál E.: Maďarsko reloaded : Fejetony Pétera Esterházyho po třiceti letech. Host, 2019, č. • no. 35, s. • p. 44-47. ISSN 1211-9938.
 • Gál E.: Poetická existence. Host, 2019, č. • no. 35, s. • p. 96-96. ISSN 1211-9938.
 • Gál E.: Ismerd meg önmagad - és a másikat (Barangolás az elmúlt évek cseh migrációs irodalmában). Kalligram, 2019, č. • no. Neuveden, s. • p. 91-96. ISSN 1335-1826.
 • Gál E., Gálová D.: Vzdělanost a slušnost. In Januška J.: Česko-maďarské ob(z)ory : Kapitoly z dějin česko-maďarských univerzitních vztahů. Praha, Univerzita Karlova Nakladatelství Karolinum, 2018, s. • p. 280-283. ISBN 978-80-246-3355-8.
 • Gál E.: Esej jako metoda : Obrysy literárněteoretického konceptu Petra Rákose. In Januška J.: Česko-maďarské ob(z)ory : Kapitoly z dějin česko-maďarských univerzitních vztahů. Praha, Univerzita Karlova Nakladatelství Karolinum, 2018, s. • p. 91-97. ISBN 978-80-246-3355-8.
 • Gál E.: Magie jazyka, síla peněz a moc Viktora Orbána : Maďarsko roku 2018. Listy, 2018, č. • no. 48, s. • p. 52-60. ISSN 1210-1222.
 • Gál E.: Péter Esterházy a Imre Kertész: Život a/versus literatura. Literární noviny, 2017, č. • no. Neuveden, s. • p. 5-5. ISSN 1210-0021.
 • Gál E.: János Arany Waleští bardi. Literární noviny, 2017, č. • no. neuveden, s. • p. 3-3. ISSN 1210-0021.
 • Gál E.: Uvidět v sobě barbara aneb ars poetica člověkvěčenstva. In Vycpaný barbar. Praha, dybbuk, 2017, s. • p. 497-509. ISBN 978-80-7438-170-6.
 • Gál E.: Herbář na duši aneb léčivá slova. In Herbář. Praha, Academia, 2017, s. • p. 253-265. ISBN 978-80-200-2710-8.
 • Gál E.: Rákos Péter, a tanár. In Visszaemlékező - Vzpomínání. Praha, Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége - Svaz Maďarů žijících v českých zemích, 2015, s. • p. 227-230. ISBN 978-80-260-7547-9.
 • Gál E.: Visszaemlékező - Vzpomínání. Praha, Cseh-és Morvaországi Magyarok Szövetsége - Svaz Maďarů žijících v čekých zemích, 2015. 302 s. • p. ISBN 978-80-260-7547-9.
 • Gál E.: Az emlékezet törött tükörcserepei. In Visszaemlékező - Vzpomínání. Praha, Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége - Svaz Maďarů žijících v českých zemích, 2015, s. • p. 263-270. ISBN 978-80-260-7547-9.
 • Gál E.: Levelek František Halas és Szabó Lőrinc kapcsolatához. Irodalmi Szemle, 2015, č. • no. 58, s. • p. 72-75. ISSN 1336-5088.
 • Gál E.: Maďarsko: "Pokračujeme". Listy, 2014, č. • no. 44, s. • p. 43-51. ISSN 1210-1222.
 • Gál E.: "Já jsem já". In Opravené vydání. Praha, Academia, 2014, s. • p. 288-301. ISBN 978-80-200-2385-8.
 • Gál E.: Prága-Budapest. In Cseh ködképek fürkészője. Budapest, reciti, 2014, s. • p. 19-27. ISBN 978-615-5478-07-9.
 • Gál E.: Egy prágai magyar írástudó 1989 után. Bohemia (Budapest), 2013, č. • no. Neuveden, s. • p. 29-33. ISSN 1219-0500.
 • Gál E.: Národní siloprostor. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu, 2013, č. • no. 9, s. • p. 7-13. ISSN 1802-4734.
 • Gál E.: Rákos Péter életművének statikája és dinamikája. In Monok I.: Gondolatok a hungarológiáról. Budapest, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2012, s. • p. 17-39. ISBN 978-963-87595-9-7.
 • Gál E.: Neúnavná slova. Praha, Academia, 2011, s. • p. 573-630. ISBN 978-80-200-1972-1.
 • Gál E., Rákos P.: Neúnavná slova. Praha, Academia, 2011. 647 s. • p. ISBN 978-80-200-1972-1.
 • Gál E.: Kde se loví hlasy a jak dostat džiny do lahví. Listy, 2010, č. • no. 40, s. • p. 48-55. ISSN 1210-1222.
Úvod > About > People > Evžen Gál