Jana Pátková

PhDr. Jana Pátková, Ph.D.

Consulting hours
 • dle dohody
Address

Institute of Ethnology, Central European and Balkan Studies
Místnost č. 27

Jana Pátková teaches literary theory, interpretation of literary works, and the history of Slovak literature. She focuses on the interpretation of texts, the contact between Czech and Slovak literature, and their broader Central European context. She collaborates with Czech literary periodicals on translations from Slovak literature.

Publications

 • Pátková J.: Století cest na Slovensko: na okraj jednoho česko-slovenského dialogu. Česká literatura, 2023, č. • no. 71, s. • p. 194-210. ISSN 0009-0468.
 • Pátková J.: Medzi domovom a kolóniou : prvorepubliková Bratislava z českej perspektívy. In Passia R., Barborík V.: Literárne krajiny Bratislavy : obraz mesta po roku 1918. Bratislava, VEDA, 2023, s. • p. 373-395. ISBN 978-80-224-1999-4.
 • Pátková J.: Na okraj překladu porevolučních próz Stanislava Rakúse do češtiny. In Kendra M.: K vybraným aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 IV. Interkultúrne komunikačné a komparatistické výzvy. Prešov, Prešovská univerzita v Prešove, 2022, s. • p. 18-27. ISBN 978-80-555-3038-3.
 • Pátková J.: Současná podoba a perspektivy překladu slovenské literatury do češtiny. Čtenář : měsíčník pro knihovny, 2022, č. • no. 74, s. • p. 110-115. ISSN 0011-2321.
 • Pátková J.: Obraz Bratislavy v českých cestopisech meziválečného období. Slovenská literatúra, 2021, č. • no. 68, s. • p. 235-245. ISSN 0037-6973.
 • Pátková J.: Dětská literatura na Slovensku, aneb co se ztratilo v/z překladu po r. 1989. In Huťková A., Kolmanová S.: Perspectives of V4 Translation Studies : Studies, Considerations and Contributions on Translation between Czech, Hungarian, Polish and Slovakian Languages. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2021, s. • p. 76-85. ISBN 978-80-7671-026-9.
 • Pátková J.: Types of Exoticization of the Slovak Village in Czech Travelogues in One Century. In Ivánek J., Malura J.: Portraying Countryside in Central European Literature. Ostrava, Ostravská univerzita v Ostravě, 2021, s. • p. 195-210. ISBN 978-80-7599-261-1.
 • Pátková J.: Češi jako čtenáři slovenské literatury. Na okraj kontextualizace "Psa na cestě" (2010). Fraktál, 2020, č. • no. 3, s. • p. 17-18. ISSN 2585-8912.
 • Pátková J.: Cizí a naše: česká literatura po rozdělení na příkladu časopisu RAK. In Gavura J.: K vybraným aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 I. Lexikografické a recepčné výzvy. Prešov, Filozofická fakulta PU v Prešove, 2020, s. • p. 58-67. ISBN 978-80-555-2580-8.
 • Pátková J.: De/tabuizace výrazu v Rives of Babylon? K problematice českého překladu. Litikon, 2020, č. • no. 5, s. • p. 46-56. ISSN 2453-8507.
 • Pátková J.: Obraz Prahy v zapomenutých slovenských románech meziválečného období. In Bystrzak M., Passia R., Taranenková I.: Kontakty literatúry (modely, identity, reprezentácie). Bratislava, Veda, 2020, s. • p. 259-275. ISBN 978-80-224-1856-0.
 • Pátková J.: Fenomén cestopisu v literárněhistorickém bádání střední Evropy. Česká literatura, 2020, č. • no. 68, s. • p. 378-381. ISSN 0009-0468.
 • Pátková J.: Stereotypy v zobrazování (národního) jazyka na příkladu obrozenského cestopisu J. M. Hurbana. In Császári É., Imrichová M.: KIRÁLY PÉTER 100. TANULMÁNYKÖTET KIRÁLY PÉTER TISZTELETÉRE II. Budapest, ELTE BTK Szláv Filológiai Tanszék, 2019, s. • p. 100-110. ISBN 978-963-489-066-9.
 • Pátková J.: Rozdělená rodina - Příběhy česko-slovenského kulturního sbližování. A2, 2019, č. • no. 15, s. • p. 14-14. ISSN 1803-6635.
 • Pátková J.: Reflexe slovenské literatury v českém prostředí po roce 2000. In Součková M.: K teoretickým a praktickým aspektom slovenskej literárnej kritiky po roku 2000. Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2019, s. • p. 181-194. ISBN 978-80-555-2295-1.
 • Pátková J.: Dorozumění - porozumění - nerozumění. IHNed [online], 2019, č. • no. 29, s. • p. 9-9. ISSN 1213-7693.
 • Pátková J.: K problematice diplomacie v česko-slovenských a slovensko-českých cestopisech po kodifikaci slovenštiny. In Pátková J., Nábělková M.: Střední Evropa Rudolfa Chmela. Studie k 80. narozeninám. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2019, s. • p. 141-157. ISBN 978-80-7308-923-8.
 • Pátková J.: Images of Shoah and Porajmos in Contemporary Slovak Literature. Czechoslovak and Central European journal, 2018, č. • no. 1, s. • p. 38-52. ISSN 1056-005X.
 • Pátková J.: Dva varianty kolonizačního románu : obraz popřevratového Slovenska v zapomenutých románech Levoča (1926) a Nová země (1927). Česká literatura, 2018, č. • no. 66, s. • p. 679-695. ISSN 0009-0468.
 • Pátková J.: Hurbanova koncepce česko-slovenské vzájemnosti na příkladu obrozenského cestopisu. Slovenská literatúra, 2018, č. • no. 65, s. • p. 165-182. ISSN 0037-6973.
 • Pátková J.: První republika literární: očima českého slovakisty Emila Charouse. In Pátková J., Nábělková M.: Naša/Vaša prvá republika - Naše/Vaše první republika. Praha, Slovensko-český klub, z. s., 2018, s. • p. 11-22. ISBN 978-80-87016-14-5.
 • Pátková J.: Anketa. Sto rokov - sto let. Fraktál, 2018, č. • no. 1, s. • p. 42-42. ISSN 2585-8912.
 • Pátková J.: Česko-slovenský príbeh v literatúre je unikátny. Sme, 2018, č. • no. 26, s. • p. 15-15. ISSN 1335-440X.
 • Pátková J.: Kam zmizelo Československo? : Společné dějiny ve slovenské literatuře. A2, 2018, č. • no. 14, s. • p. 5-5. ISSN 1803-6635.
 • Pátková J.: Emil Charous a jeho koncept slovenské literatury v českých literárněhistorických příručkách. In Minulosť, súčasnosť a perspektívy literárnovednej slovakistiky. Bratislava, Ústav slovenskej literatúry SAV, 2018, s. • p. 84-95. ISBN 978-80-973125-0-3.
 • Pátková J.: Ke Štúrově cestopisu Cesta do Lužic (vykonána z jara 1839). Slavia, 2017, č. • no. 86, s. • p. 1-14. ISSN 0037-6736.
 • Pátková J.: Trhliny v česko-slovenské vzájemnosti koncem 19. století na příkladu cestopisu Terézie Vansové. Slovenská literatúra, 2017, č. • no. 64, s. • p. 87-103. ISSN 0037-6973.
 • Pátková J.: Limity historické fikce v Krištúfkově novele Ema a smrtihlav. In K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 IV. Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2017, s. • p. 164-175. ISBN 978-80-555-1879-4.
 • Pátková J.: K současné slovenské literatuře: vývojové tendence po roce 2000. 2. část. Čtenář : měsíčník pro knihovny, 2015, č. • no. 67, s. • p. 67-71. ISSN 0011-2321.
 • Pátková J.: Příběh současné slovenské literatury v monografickém zpracování. Svět literatury, 2015, č. • no. 25, s. • p. 226-229. ISSN 0862-8440.
 • Pátková J.: Od juvenilií k porevolučním prózám. Romboid, 2015, č. • no. 50, s. • p. 64-66. ISSN 0231-6714.
 • Pátková J.: Róbert Kiss Szemán: Slovanský Goethe v Pešti : Ján Kollár a národní emblematismus středoevropských Slovanů. Slavia, 2015, č. • no. 84, s. • p. 113-116. ISSN 0037-6736.
 • Pátková J.: Dumky večerní na rozhraní - ke Štúrově básnickému cyklu. In Chmel R.: Ľudovít Štúr - štúdie a eseje. Bratislava, Kalligram, 2015, s. • p. 80-95. ISBN 978-80-8101-914-2.
 • Pátková J.: Ke konceptu těla a tělesnosti v povídkách a novelách Stanislava Rakúse. In Součková M.: K poetologickým a axiologickým aspektom slovenskej literatúry po roku 2000 III. Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, s. • p. 276-292. ISBN 978-80-555-1401-7.
 • Pátková J.: K současné slovenské literatuře: vývojové tendence po roce 2000. 1. část. Čtenář : měsíčník pro knihovny, 2015, č. • no. 67, s. • p. 30-35. ISSN 0011-2321.
 • Pátková J., Nagy P.: Rozhovor o slovenské literatuře 20. století. Půlnoční expres, 2014, č. • no. Neuveden, s. • p. 2-7. ISSN 2336-1166.
 • Pátková J.: Stanislav Rakús: Medzi látkou a témou. Slavia, 2014, č. • no. 83, s. • p. 106-108. ISSN 0037-6736.
 • Pátková J.: Příspěvek k diskusi o dějinách středoevropských literatur. Svět literatury, 2013, č. • no. 23, s. • p. 189-192. ISSN 0862-8440.
 • Pátková J.: Z časopiseckých juvenilií Stanislava Rakúse : poznámky k interpretaci literárních textů z let 1963 - 1976. Slovenská literatúra, 2011, č. • no. 58, s. • p. 546-557. ISSN 0037-6973.
 • Pátková J.: Konstanty Rakúsovy tvorby : (K interpretaci povídky Vymeriavanie plochy). In Součková M.: Medzi umením a vedou : (pri príležitosti životného jubilea Stanislava Rakúse). Prešov, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2010, s. • p. 158-164. ISBN 978-80-555-0151-2.
Úvod > About > People > Jana Pátková