Jan Červenka

PhDr. Jan Červenka, Ph.D.

Consulting hours
 • jen dle předběžné dohody
Address

Institute of Ethnology, Central European and Balkan Studies
Místnost č. 116

Jan Červenka began his studies at the underground Evening University of Czech Language and Literature in 1988. In 1990, after the Velvet Revolution, he followed his teachers to the Faculty of Arts at Charles University, where he studied Czech Language and Literature and Romani Language. He earned his PhD for his dissertation on the Romani dialects of Central Slovakia. His research and pedagogical interests include the written form of Romani, Romani art, Romani translatology and editology, and ethnology of the Roma. He also teaches practical language and supervises dissertations on Romani history. He is the co-author and academic supervisor of the official language rules of North-Central Romani in Slovakia. Furthermore, he gathered experience in Romani media and is an established translator and interpreter. In 2005–2016, he was the Head of the Romani Studies Section.

Schedule

Publications

 • Červenka J.: Prehľad rómskej gramatiky. Bratislava, Národný inštitút vzdelávania a mládeže, 2024. 297 s. • p. ISBN 978-80-565-1610-2.
 • Hajská M., Červenka J.: Romani romanes. Rozšířené výukové materiály pro olašskou romštinu. Praha, FF UK, 2023. 94 s. • p. ISBN 0-000-00000-0.
 • Červenka J.: Jazykový úzus a jeho úloha při intelektualizaci romštiny na příkladu zápisu epentetického j. In Facuna J.: Zborník zo záverečnej konferencie Spolu s Rómami dosiahneme viac. Bratislava, Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Pracovisko Pluhová 8, Bratislava, 2023, s. • p. 121-129. ISBN 978-80-565-1581-5.
 • Červenka J.: Pravidlá rómskeho pravopisu. Bratislava, Národný ústav vzdelávania a mládeže, 2023. 76 s. • p. ISBN 978-80-565-1576-1.
 • Červenka J.: Prvky cizích pravopisů v pravopisu severocentrální romštiny - proměny zápisu přepínání kódu v teorii a ediční praxi v letech 1991-1996. Bulletin Muzea romské kultury, 2021, č. • no. 30, s. • p. 28-53. ISSN 1212-0707.
 • Červenka J., Hajská M.: Romani romanes: Teaching materials for North Central Romani. Stockholm, Södertörn University, 2021. 36 s. • p. ISBN 0-000-00000-0.
 • Hajská M., Červenka J.: Romani romanes: Teaching materials for Lovari Romani. Praha, Södertörn University, 2021. 16 s. • p. ISBN 0-000-00000-0.
 • Červenka J.: Co není v kurikulech romštiny na první pohled patrné : Funkce romštiny v životě romských žáků a ve vzdělávání. In Facuna J., Lužica R.: Inovácia – rómsky jazyk – inklúzia: výučba rómskeho jazyka metodikou vyučovania cudzieho jazyka. Bratislava, Štátny pedagogiký ústav Bratislava, 2019, s. • p. 26-34. ISBN 978-80-8118-226-6.
 • Červenka J.: Tradičnost a modernost v romské autorské literatuře: kontrast motivicko-stereotypického a strukturálního pohledu. Romano Džaniben, 2019, č. • no. 26, s. • p. 49-66. ISSN 1210-8545.
 • Červenka J.: Language Consequences of Migration of Romani Speakers from Slovakia to Great Britain and Back: the Change of Paradigm of Town Names in Two Romani Dialects. Slovenský národopis, 2017, č. • no. 65, s. • p. 383-403. ISSN 1335-1303.
 • Červenka J.: Prvky cizích pravopisů v pravopisu severocentrální romštiny - proměny v teorii a ediční praxi od počátku systematického pravopisu do přelomu osmdesátých a devadesátých let 20. století. Romano Džaniben, 2017, č. • no. 24, s. • p. 71-98. ISSN 1210-8545.
 • Červenka J.: Issues of lingustic correctness in Romani. In Facuna J., Lužica R.: Spolu s Rómami dosiahneme viac /Together with Roma, we will achieve more. Bratislava, Štátny pedagogický ústav, 2016, s. • p. 223-236. ISBN 978-80-8118-170-2.
 • Červenka J.: "Cikán, Gypsy a Rom" - dynamika pojmenovávání Romů v různých diskurzech. In Podolinská T., Hrustič T.: Čierno-biele svety. Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku. Bratislava, Veda, 2015, s. • p. 324-345. ISBN 978-80-224-1413-5.
 • Červenka J.: Standardizace romštiny na území bývalého Československa. Acta Universitatis Carolinae. Philologica, 2014, č. • no. 2014, s. • p. 55-70. ISSN 0567-8269.
 • Červenka J.: Cikán, Gypsy a Rom - dynamika pojmenovávání Romů v různých diskurzech. In Podolinská T., Hrustič T.: Čierno-biele svety. Rómovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku. Bratislava, Veda, 2014, s. • p. 313-334. ISBN 978-80-224-1413-5.
 • Kubaník P., Červenka J., Sadílková H.: Romani language competence in an intergenerational transmission in the Czech Republic. In Barbara Schrammel-Leber B.: Romani V. Papers from the Annual Meeting of the Gypsy Lore Society Graz 2011. Graz, treffpunkt sprachen. Plurilingualism Research Unit, 2013, s. • p. 61-80. ISBN 978-3-901600-31-9.
 • Červenka J.: Erika Olahová - Lakatošová: Matné zrcadlo. Romano Džaniben, 2011, č. • no. 17, s. • p. 132-134. ISSN 1210-8545.
 • Kubaník P., Červenka J., Sadílková H.: Romština v České republice - předávání jazyka a jazyková směna. Romano Džaniben, 2010, č. • no. 16., s. • p. 11-40. ISSN 1210-8545.
 • Červenka J., Kubaník P., Sadílková H.: Sociolingvistický výzkum situace romštiny v České republice. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2010, č. • no. 1, s. • p. 167-170. ISSN 1804-3240.
Úvod > About > People > Jan Červenka