Markéta Hajská

Mgr. Markéta Hajská, Ph.D.

Consulting hours
 • Podle předchozí dohody
Address

Institute of Ethnology, Central European and Balkan Studies
Místnost č. 116

Markéta Hajská studied General Anthropology at the Faculty of Humanities at Charles University. Since 2000, she had participated in various field research projects focused on the Roma and on socially excluded areas in Czechia and Slovakia both as researcher and coordinator. Since 2007, she has been working as a methodology specialist on multicultural education in the education programme Varianty (Options) organized by the NGO Člověk v tísni, where she contributed to several publications and participated in educational modules. She has lectured at the Romani Studies Section since 2011. Here, she focuses on anthropological approaches to Romani cultures and on Vlax Romani. She has also authored academic articles, studies, research reports, methodological activities, educational videos and, last but not least, comic scripts.

Publications

 • Hajská M., Červenka J.: Romani romanes. Rozšířené výukové materiály pro olašskou romštinu. Praha, FF UK, 2023. 94 s. • p. ISBN 0-000-00000-0.
 • Hajská M.: "We had to run away": The Lovara's departure from the Protectorate of Bohemia and Moravia to Slovakia in 1939. Romani Studies, 2022, č. • no. 2022, s. • p. 51-83. ISSN 1528-0748.
 • Hajská M.: Romani romanes. Výukové materiály pro olašskou romštinu. Praha, FF UK, 2022. 43 s. • p. ISBN 0-000-00000-0.
 • Červenka J., Hajská M.: Romani romanes: Teaching materials for North Central Romani. Stockholm, Södertörn University, 2021. 36 s. • p. ISBN 0-000-00000-0.
 • Hajská M., Červenka J.: Romani romanes: Teaching materials for Lovari Romani. Praha, Södertörn University, 2021. 16 s. • p. ISBN 0-000-00000-0.
 • Hajská M.: Forced settlement of Vlach Roma in Žatec and Louny in the late 1950s. Slovenský národopis, 2020, č. • no. 68 / 2020, s. • p. 340-364. ISSN 1335-1303.
 • Hajská M.: The presentation of social status on a social network : The role of Facebook among the Vlax Romani community of Eastern-Slovak origin in Leicester, UK. Romani Studies, 2019, č. • no. 29, s. • p. 123-158. ISSN 1528-0748.
 • Hajská M.: Subetnická hranice a romipe ("olašstvíi") v deklarativních projevech Vlašika Rom. In Mušinka A., Bernasovský I.: Rómovia – rodina – príbuzenstvo Interdisciplinárny pohľad. Prešov, Vydavateľstvo Prešovskej Univerzity v Prešove, 2019, s. • p. 36-53. ISBN 978-80-555-2337-8.
 • Ort J., Hajská M.: Ivana Šusterová: Život olašských žien. Romano Džaniben, 2017, č. • no. 24, s. • p. 166-171. ISSN 1210-8545.
 • Hajská M.: Economic strategies and migratory trajectories of Vlax Roma from Eastern Slovakia to Leicester, UK. Slovenský národopis, 2017, č. • no. 2017, s. • p. 357-382. ISSN 1335-1303.
 • Hajská M.: "Polokočovníci". Migrační trajektorie olašských Romů na Prešovsku od poloviny 19. století až do zániku kočování. Romano Džaniben, 2017, č. • no. 2016, s. • p. 7-38. ISSN 1210-8545.
 • Hajská M., Turková K., Andrš Z.: Sam manuš láše, sar so aver manuš./ Jsme stejně dobří lidé, jako všichni ostatní. Rozhovor s Aninou Ciuciu. Romano Džaniben, 2015, č. • no. 2014, s. • p. 116-139. ISSN 1210-8545.
 • Hajská M.: Gažikanes vaj romanes? Jazykové postoje olašských Romů jedné východoslovenské komunity ke třem místně užívaným jazykům. In Podolanská T., Hrustič T.: Cierno-biele svety Romovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku. Bratislava, VEDA, 2015, s. • p. 346-373. ISBN 978-80-224-1413-5.
 • Hajská M.: „Ame sam Vlašika haj vorbinas vlašika!“ (My jsme Olaši a mluvíme olašsky!) Nástin jazykové situace olašských Romů z východního Slovenska v etnicky smíšené komunitě. Romano Džaniben, 2014, č. • no. 2012, s. • p. 35-53. ISSN 1210-8545.
 • Hajská M.: Romové a sociální vyloučení. In Gabal P.: Výchova k aktivnímu bčanství. Demokracie versus extremismus. Praha, Asi-milovaní, 2013, s. • p. 135-151. ISBN 978-80-905551-0-5.
Úvod > About > People > Markéta Hajská