Markéta Hajská

Mgr. Markéta Hajská, Ph.D.

Konzultační hodiny
 • Podle předchozí dohody
Adresa

Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií
Celetná 20
Místnost č. 116

Markéta Hajská je vědeckou pracovnicí specializace romistika. Vystudovala obecnou antropologii na FHS UK. Od roku 2000 pracovala na různých terénních výzkumech, na pozici výzkumníka i koordinátora, týkajících se problematiky Romů a sociálně vyloučených lokalit v ČR i na  Slovensku. Od roku 2007 působila jako metodik multikulturního vzdělávání ve vzdělávacím programu Varianty, Člověk v tísni, o.p.s, kde se podílela na vzniku několika publikací a vzdělávacích modulů. Od roku 2011 přednáší na FF UK (Seminář romistiky), kde se věnuje antropologickým přístupům k romským kulturám a olašské romštině. Je autorkou odborných článků, studií, výzkumných zpráv, metodických aktivit, edukačních videí a v neposlední řadě scénářů ke komiksům.

PublikaceRozvrhVyučované předmětyZávěrečné práce

Publikace

 • Hajská M., Červenka J.: Romani romanes. Rozšířené výukové materiály pro olašskou romštinu. Praha, FF UK, 2023. 94 s. • p. ISBN 0-000-00000-0.
 • Hajská M.: Romani romanes. Výukové materiály pro olašskou romštinu. Praha, FF UK, 2022. 43 s. • p. ISBN 0-000-00000-0.
 • Hajská M.: "We had to run away": The Lovara's departure from the Protectorate of Bohemia and Moravia to Slovakia in 1939. Romani Studies, 2022, č. • no. 2022, s. • p. 51-83. ISSN 1528-0748.
 • Červenka J., Hajská M.: Romani romanes: Teaching materials for North Central Romani. Stockholm, Södertörn University, 2021. 36 s. • p. ISBN 0-000-00000-0.
 • Hajská M., Červenka J.: Romani romanes: Teaching materials for Lovari Romani. Praha, Södertörn University, 2021. 16 s. • p. ISBN 0-000-00000-0.
 • Hajská M.: Forced settlement of Vlach Roma in Žatec and Louny in the late 1950s. Slovenský národopis, 2020, č. • no. 68 / 2020, s. • p. 340-364. ISSN 1335-1303.
 • Hajská M.: The presentation of social status on a social network : The role of Facebook among the Vlax Romani community of Eastern-Slovak origin in Leicester, UK. Romani Studies, 2019, č. • no. 29, s. • p. 123-158. ISSN 1528-0748.
 • Hajská M.: Subetnická hranice a romipe ("olašstvíi") v deklarativních projevech Vlašika Rom. In Mušinka A., Bernasovský I.: Rómovia – rodina – príbuzenstvo Interdisciplinárny pohľad. Prešov, Vydavateľstvo Prešovskej Univerzity v Prešove, 2019, s. • p. 36-53. ISBN 978-80-555-2337-8.
 • Hajská M.: Economic strategies and migratory trajectories of Vlax Roma from Eastern Slovakia to Leicester, UK. Slovenský národopis, 2017, č. • no. 2017, s. • p. 357-382. ISSN 1335-1303.
 • Ort J., Hajská M.: Ivana Šusterová: Život olašských žien. Romano Džaniben, 2017, č. • no. 24, s. • p. 166-171. ISSN 1210-8545.
 • Hajská M.: "Polokočovníci". Migrační trajektorie olašských Romů na Prešovsku od poloviny 19. století až do zániku kočování. Romano Džaniben, 2017, č. • no. 2016, s. • p. 7-38. ISSN 1210-8545.
 • Hajská M.: Gažikanes vaj romanes? Jazykové postoje olašských Romů jedné východoslovenské komunity ke třem místně užívaným jazykům. In Podolanská T., Hrustič T.: Cierno-biele svety Romovia v majoritnej spoločnosti na Slovensku. Bratislava, VEDA, 2015, s. • p. 346-373. ISBN 978-80-224-1413-5.
 • Hajská M., Turková K., Andrš Z.: Sam manuš láše, sar so aver manuš./ Jsme stejně dobří lidé, jako všichni ostatní. Rozhovor s Aninou Ciuciu. Romano Džaniben, 2015, č. • no. 2014, s. • p. 116-139. ISSN 1210-8545.
 • Hajská M.: „Ame sam Vlašika haj vorbinas vlašika!“ (My jsme Olaši a mluvíme olašsky!) Nástin jazykové situace olašských Romů z východního Slovenska v etnicky smíšené komunitě. Romano Džaniben, 2014, č. • no. 2012, s. • p. 35-53. ISSN 1210-8545.
 • Hajská M.: Romové a sociální vyloučení. In Gabal P.: Výchova k aktivnímu bčanství. Demokracie versus extremismus. Praha, Asi-milovaní, 2013, s. • p. 135-151. ISBN 978-80-905551-0-5.

Rozvrh v tomto semestru

Vedené závěrečné práce

 
Úvod > Lidé > Markéta Hajská