Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií

Dne 1. 10. 2023 vznikl Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií (ÚESEBS) splynutím dřívějšího Ústavu etnologie (ÚETN), Katedry středoevropských studií (KSES) a Katedry jihoslovanských a balkanistických studií (KJBS).

Více informací