Etnologie a kulturní antropologie (Bc.)

Několik základních údajů

Popis přijímací zkoušky

Přijímací zkouška je jednokolová a probíhá formou rozhovoru, který má následující tematickou strukturu a bodové hodnocení:

 1. všeobecný základ humanitních a společenských věd (historie, geografie, sociologie, psychologie, filozofie, estetika, aj.) se zvláštním zřetelem k oblasti disciplín zkoumajících kulturu, zejména kulturní antropologie, etnologie a folkloristiky (max. 50 bodů)
 2. motivace ke studiu a rozprava nad předloženým seznamem přečtené odborné literatury (max. 50 bodů)
 • Seznam přečtené odborné literatury se odevzdává u přijímací zkoušky.
 • Případně může uchazeč přinést také oborově relevantní seminární práce, odborné texty a jiné vlastní práce, ocenění a další doklady, prokazující zájem o studijní program (předkládají se u zkoušky pouze k nahlédnutí).

Doporučená odborná literatura k četbě na přijímací zkoušky

Základní přehledové práce

 • Murphy, Richard F., 2004. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Praha: SLON.
 • Soukup, Václav, 2000. Přehled antropologických teorií kultury. Praha: Portál.

Kulturní antropologie

 • Eriksen, Thomas H. 2007. Antropologie multikulturních společností: rozumět identitě. Praha/Kroměříž: Triton.
 • Gellner, Arnošt, 1993. Národy a nacionalismus. Praha: Hříbal.
 • Lawless, Robert, 1996. Co je to kultura. Praha: Votobia.
 • Lévi-Strauss, Claude, 1999. Rasa a dějiny. Brno: Atlantis.

Etnologie

 • Burke, Peter. 2005. Lidová kultura v raně novověké Evropě. Praha: Argo.
 • Janeček, Petr, 2006. Černá sanitka a jiné děsivé příběhy. Současné pověsti a fámy v České republice. Praha: Plot.
 • Petráň, Josef – Petráňová, Lydia. 2000. Rolník v evropské tradiční kultuře. Praha: Edice Historica.
 • Horský, Jan – Seligová, Markéta, 1997. Rodina našich předků. Praha: NLN.

Úvod > Uchazeč/ka > Bakalářské studium > Etnologie a kulturní antropologie (Bc.)