Ústav

Dne 1. 10. 2023 vznikl Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií (ÚESEBS) splynutím dřívějšího Ústavu etnologie (ÚETN), Katedry středoevropských studií (KSES) a Katedry jihoslovanských a balkanistických studií (KJBS). (Oznámení z webových stránek Filozofické fakulty zde.)

Informace, které nenaleznete na těchto stránkách, prozatím hledejte na webových stránkách splynutých kateder a ústavu:

 

Úvod > Ústav