Další studijní programy (Ph.D.)

Některé doktorské studijní programy FF UK vhodné pro absolventy všechny specializace Středoevropských studií i pro další zájemce:

Při úvahách o doktorském studiu doporučujeme konzultaci s akademickým pracovníkem, který má svým odborným zaměřením nejblíže uvažovanému tématu doktorátu.

Úvod > Uchazeč/ka > Doktorské studium > Další studijní programy (Ph.D.)