Slovanské literatury (Ph.D.)

O studijním programu

  • Doktorský studijní program Slovanské filologie je realizován společně na třech základních součástech FF UK: Katedra středoevropských studií, Ústav východoevropských studií a Katedra jihoslovanských a balkanistických studií.
  • V základu doktorského studia programu „Slovanské literatury“ se nachází především výzkum těchto literatur jako interkulturní dialog s kulturami evropskými i mimoevropskými, a v návaznosti na areálové studie rovněž literární reflexe dějin, traumat a kulturní paměti slovanských kultur v politicky a ideologicky manipulovaném 20. století, a formy postkoloniálního (globálního) vnímání světa pozdního 20. a raného 21. století. K nim patří mj. tzv. migrantská poetika či hybridní projevy (směšování jednotlivých národních jazyků či kulturních konstant) v tzv. třetím prostoru (Homi K. Bhabha) evropské kultury. Takto se může produktivně spojit areálový s interkulturním výzkumem a zastřešit tak platformu magisterského i doktorského studia. Není samozřejmě opomíjen ani vědecký kontext jednotlivých národních literatur, avšak je nahlížen z analytické perspektivy evropského a světového vědeckého pohledu. V souladu s koncepcí magisterského studia, které se neomezuje pouze literaturami slovanskými, ale zdůrazňuje areálový přístup, je část oboru věnována i problematice baltských literatur a literatur dalších zemí postsovětského prostoru, v souladu s pojetím středoevropského areálu i literatuře maďarské a v souladu s pojetím prostoru jihovýchodní Evropy také s dalšími literaturami tohoto areálu.

Další informace

Úvod > Uchazeč/ka > Doktorské studium > Slovanské literatury (Ph.D.)