Jarmila Horáková

Mgr. et Mgr. Jarmila Horáková, Ph.D.

Konzultační hodiny
 • ČT 9:00 - 10:30, H301
Adresa

Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií
Hybernská 3
Místnost č. 301

Odborné zaměření:

Rumunská literatura, především 19. a 20. století

Rumunská kultura, folklór a reálie

PublikaceRozvrhPopularizační činnostKonference a workshopyZávěrečné práce

 

Publikace

 • Horáková J.: Receptarea literaturii din Republica Moldova în Cehia. In Filologia modernă: realizări și perspective în context european cu genericul Bogdan Petriceicu-Hasdeu: 185 de ani de la naștere. Chișinău, , 2023, s. • p. 9-14. ISBN 978-9975-62-603-3.
 • Horáková J.: Transilvania în opera lui Radu Țuculescu. In Literaturi transnaționale în transmisiune directă: Transilvania, translații, transgresiuni... Cluj-Napoca, , 2023, s. • p. 17-24. ISBN 978-606-17-2232-7.
 • Horáková J.: Petru Popescu’s English-Language Work. Romanica Cracoviensia, 2023, č. • no. Neuveden, s. • p. 207-214. ISSN 1732-8705.
 • Horáková J.: Literatura cehă în România: scritori și traducătorii lor. In Miheț M.: Discursul intercultural. Bratislava, , 2022, s. • p. 27-44. ISBN 978-80-223-5533-9.
 • Horáková J.: Bukurešť je prašivá kočička, která sbírá hříchy celé země. Host, 2022, č. • no. 2022, s. • p. 8-14. ISSN 1211-9938.
 • Horáková J.: 250 let rumunské poezie. PLAV: měsíčník pro světovou literaturu, 2022, č. • no. 2022, s. • p. 9-14. ISSN 1802-4734.
 • Horáková J.: Hledat štěstí na obou stranách řeky. iLiteratura [online], 2022, č. • no. Neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Horáková J.: Ciocan, Iulian: A ráno přijdou Rusové. iLiteratura [online], 2021, č. • no. neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Horáková J.: Nicolescu, Basarab: Co je realita? iLiteratura [online], 2021, č. • no. 2021. ISSN 1214-309X.
 • Horáková J., Liška M.: Ciocan, Iulian: Realita je peklo pro obyvatele, ale ráj pro spisovatele. iLiteratura [online], 2021, č. • no. neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Horáková J.: Dětství, město a dějiny v románu Varujana Vosganiana Kniha šepotů. In Páleníková J.: Podoby súčasného rumunského románu. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislavě, 2021, s. • p. 61-70. ISBN 978-80-223-5313-7.
 • Horáková J.: Sibiň. Země světa, 2020, č. • no. neuveden, s. • p. 26-30. ISSN 1213-8193.
 • Horáková J.: Bran - Draculův hrad? Země Světa, 2020, č. • no. neuveden, s. • p. 56-59. ISSN 1213-8193.
 • Horáková J.: Rumunská kuchyně. Země světa, 2020, č. • no. neuveden, s. • p. 68-69. ISSN 1213-8193.
 • Horáková J.: Eliade a devenit pentru mine un exil lăuntric. Observator cultural, 2020, č. • no. 21, s. • p. 16-19. ISSN 1454-9883.
 • Horáková J.: Stroe, Gheorghe: Rudé slunce. iLiteratura [online], 2020, č. • no. neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Horáková J.: Země mnoha tváří. Země Světa, 2020, č. • no. neuveden, s. • p. 2-9. ISSN 1213-8193.
 • Horáková J.: Les traducteurs roumains de la littérature tchèque. Etudes balkaniques, 2020, č. • no. 2019/1, s. • p. 173-184. ISSN 1260-2116.
 • Horáková J.: Našinec, Jiří: Eliade se pro mě stal vnitřní emigrací. iLiteratura, 2020, č. • no. neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Horáková J.: Zografi, Vlad: Vedlejší účinky života. iLiteratura, 2020, č. • no. neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Horáková J.: Ciocan, Iulian: Srdcová dáma. iLiteratura, 2020, č. • no. neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Horáková J.: Sâmburi din copilărie. Revista de traduceri literare [online], 2020, č. • no. neuveden. ISSN 2457-8991.
 • Horáková J.: Libuša Vajdová, Jana Páleníková, Eva Kenderessy, Dejiny rumunskej literatúry, Bratislava, AnaPress, 2017, 492 p. Romanian Studies Today [online], 2020, č. • no. 2019-2020, s. • p. 90-91. ISSN 2559-3390.
 • Horáková J.: Postolache, Ghenadie: Sedm tisíc. iLiteratura [online], 2019, č. • no. neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Horáková J.: Sekerková, Lucia; Šusterová, Ivana: Ženy predávajúce nádej. iLiteratura [online], 2019, č. • no. neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Horáková J.: Tradice a inovace na jazykové a myšlenkové úrovni v tvorbě Petra Borkovce. Revista de traduceri literare [online], 2019, č. • no. neuveden. ISSN 2457-8991.
 • Horáková J.: Nu știu cum am putut trăi toți anii trecuți fără FILIT. Revista de traduceri literare [online], 2019, č. • no. neuveden. ISSN 2457-8991.
 • Horáková J.: Moldavská poezie. H7O - vzorec pro literaturu [online], 2019, č. • no. neuveden. ISSN 2694-7552.
 • Bittnerová D., Moravcová M., Božić Bogović D., Ljuljanović D., Marholeva K., Jakoubková Budilová L., Asavei M., Popović A., Mitričević F., Hvenekilde Seim Ø., Zheltova E., Poliaková S., Halilovich H., Efendić N., Horáková J. , et al.: Etnické komunity. Neviditelní, přehlížení a zapomenutí. Praha, FHS UK, 2019. 449 s. • p. ISBN 978-80-7571-030-7.
 • Horáková J.: Radek Ocelák: Reemigranti. Minulost sedmihradských Slováků a jejich poválečný příchod z Rumunska do ČSR. Dějiny a současnost, 2019, č. • no. XLI, s. • p. 57-57. ISSN 0418-5129.
 • Horáková J.: Nemám rád militantní poezii. Se Ștefanem Baghiem o rumunské literatuře. A2, 2019, č. • no. XV. ISSN 1803-6635.
 • Horáková J.: Brumaru, Emil. iLiteratura [online], 2019, č. • no. neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Valentová L., Horáková J.: I ty můžeš napsat román. Poznámky o současné rumunské próze. A2, 2019, č. • no. XV, s. • p. 18-19. ISSN 1803-6635.
 • Horáková J.: Rumunský spisovatel v exilu - sláva či zapomnění? Případ Petra Popesca. In Bittnerová D., Moravcová M.: Etnické komunity. Neviditelní, přehlížení, zapomenutí. Praha, FHS UK, 2019, s. • p. 371-376. ISBN 978-80-7571-030-7.
 • Horáková J.: Receptarea operei lui Petru Cimpoeșu în Cehia. In Platon E., Vasiu L., Arieșan A.: Discursul polifonic în româna ca limbă străină: actele Conferinței internaționale organizate de către Institutul Limbii Române ca Limbă Europeană de la Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Cluj-Napoca, Casa cărții de știință, 2018, s. • p. 93-96. ISBN 978-606-17-1388-2.
 • Horáková J.: Mimoliterární vlivy na dílo Eugena Lovinesca. In Görözdi J., Pucherová D.: Snímanie závojov z priestorov, miest a faktov. Bratislava, Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied, 2018, s. • p. 138-142. ISBN 978-80-88815-23-5.
 • Horáková J.: Dejiny rumunskej literatúry. Porta Balkanica, 2018, č. • no. 2018, s. • p. 72-73. ISSN 1804-2449.
 • Horáková J.: Neklidný svaz penzistů. Host, 2018, č. • no. 34, s. • p. 104-104. ISSN 1211-9938.
 • Bittnerová D., Drs T., Ducháček M., Horáková J., Jakoubek M., Marholeva K., Moravcová M., Šístek F., Penčev V., Havlíková L., Štěpánek V., Kouba M., Pavlásek M., Muhič M.: Etnické komunity:Hrdinové, šibalové a antagonisté Balkánu. Praha, FHS UK, 2017. 487 s. • p. ISBN 978-80-7571-002-4.
 • Horáková J.: Obraz Vlada Țepeșe ve směšnohrdinském eposu Cikaniáda. In Bittnerová D.: Etnické komunity : Hrdinové, šibalové, antagonisté Balkánu. Praha, FHS UK, 2017, s. • p. 281-288. ISBN 978-80-7571-002-4.
 • Horáková J.: Rumunská poválečná literatura jako politický nástroj. In Štěpánek V., Mitáček J.: Studia Balkanica bohemo-slovaca VII. Brno, Moravské zemské muzeum a Ústav slavistiky FF MU, 2017, s. • p. 555-564. ISBN 978-80-7028-492-6.
 • Otčenášek J., Vinš P., Černý M., Jensterle Doležal A., Nedvědová M., Mikušiak I., Horáková J.: Počátky novodobých literatur a metamorfózy romantismu u jižních Slovanů, Rumunů a Albánců. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 475 s. • p. ISBN 978-80-7308-646-6.
 • Horáková J.: Romantismus a národní obrození Rumunů : Literatura 1. poloviny 19. století na území dnešní Moldavské republiky. In Počátky novodobých literatur a metamorfózy romantismu u jižních Slovanů, Rumunů a Albánců. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015, s. • p. 279-317. ISBN 978-80-7308-646-6.
 • Horáková J.: Románská etnika na Balkáně : Arumuni a jejich kultura. In Bittnerová D., Moravcová M.: Etnické komunity : Balkánské cesty, Díl II. Praha, FHS UK, 2015, s. • p. 43-50. ISBN 978-80-87398-72-2.
 • Horáková J.: Dezvoltarea strategiilor narative în opera lui Petru Popescu. In Páleníková J.: Quo vadis, Romanistica? Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, 2015, s. • p. 29-35. ISBN 978-80-223-3899-8.
 • Bittnerová D., Moravcová M., Drs T., Marholeva K., Staneva B., Majerová K., Stehlíková B., Horáková J., Ljuca A., Pavlásek M.: Etnické komunity : Balkánské cesty II. Praha, FHS UK, 2015. 284 s. • p. ISBN 978-80-87398-81-4.
 • Horáková J.: Rejmer, Małgorzata: Bukareszt: kurz i krew. iLiteratura [online], 2014, č. • no. neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Horáková J.: Norman, Manea: Doupě. iLiteratura [online], 2014, č. • no. neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Horáková J.: Několik poznámek k psaní dějin rumunské literatury. In Vajdová L.: Ako písať dejiny rumunskej literatúry dnes. Bratislava, Ústav svetovej literatúry SAV, 2013, s. • p. 35-38. ISBN 0-000-00000-0.
 • Horáková J.: Naučení veterána KGB. Literární noviny, 2012, č. • no. 23, s. • p. 20-20. ISSN 1210-0021.
 • Gramelová L., Horáková J., Blažek V., Paľagová L., Koppová M.: Arumunština. Praha, Jaroslav Gramel, 2012. 138 s. • p. ISBN 978-80-904744-4-4.
 • Horáková J.: Země prokletých má jiná pravidla. Literární noviny, 2012, č. • no. 23, s. • p. 16-16. ISSN 1210-0021.
 • Horáková J.: Sborník z kolokvia "Rumunský literární exil - před rokem 1989 a po něm". Svět literatury, 2012, č. • no. 22, s. • p. 291-294. ISSN 0862-8440.
 • Horáková J.: Imaginea Bucureștiului în opera lui Petru Popescu. In Páleníková J., Sitar-Tăut D.: Zilele studiilor romanice. Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, 2012, s. • p. 365-370. ISBN 978-80-223-3059-6.
 • Horáková J.: Arumunská literatura. In Gramelová L.: Arumunština. Praha, Jaroslav Gramel, 2012, s. • p. 23-46. ISBN 978-80-904744-4-4.
 • Horáková J.: Zmizelý svět. Literární noviny, 2012, č. • no. 23, s. • p. 16-16. ISSN 1210-0021.
 • Horáková J.: Z překladů rumunské a moldavské literatury po roce 1989. Čtenář : měsíčník pro knihovny, 2012, č. • no. 64, s. • p. 273-278. ISSN 0011-2321.
 • Horáková J.: Mihăescu, Gib I. : Ruska. iLiteratura [online], 2012, č. • no. Neuveden. ISSN 1214-309X.
 • Horáková J.: Nahacz podruhé (česky). Literární noviny, 2012, č. • no. 23, s. • p. 19-19. ISSN 1210-0021.
 • Horáková J.: Limba - patria scriitorului? Exemple din exilul românesc. Nord literar, 2011, č. • no. 9, s. • p. 18-18. ISSN 1583-817X.
 • Horáková J.: Román navýsost politický. Literární noviny, 2011, č. • no. 22, s. • p. 20-20. ISSN 1210-0021.
 • Horáková J.: Počátky arumunského písemnictví. Navýchod, 2011, č. • no. 11, s. • p. 23-23. ISSN 1214-2522.

Publikační činnost:

Kolektivní monografie:

HORÁKOVÁ, J.: Rumunský spisovatel v exilu – sláva či zapomnění? Případ Petra Popesca. In: D. Bittnerová a M. Moravcová (eds.): Etnické komunity – Neviditelní, zapomenutí, přehlížení. Praha, FHS UK, s. 371 – 376.

HORÁKOVÁ, J.: Obraz Vlada Țepeșe ve směšnohrdinském eposu Cikaniáda. In: D. Bittnerová a M. Moravcová (eds.): Hrdinové, šibalové a antagonisté Balkánu. Praha, FHS UK, 2017, s. 281-288

HORÁKOVÁ, J.: Románská etnika na Balkáně: Arumuni a jejich kultura. In: D. Bittnerová a M. Moravcová (eds.): Etnické komunity – Balkánské cesty (díl II.). Praha, FHS UK, 2015, s. 43-50.

HORÁKOVÁ, J.: Kapitola VI. Romantismus a národní obrození Rumunů. Literatura 1. poloviny 19. století na území dnešní Moldavské republiky. In: M. Černý, A. Jensterle-Doležalová, J. Horáková, I. Mikušiak, M. K. Nedvědová, J. Otčenášek, P. Vinš: Počátky novodobých literatur a metamorfózy romantismu u jižních Slovanů, Rumunů a Albánců. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015, s. 279-315.

HORÁKOVÁ, J., GRAMELOVÁ, L., KOPPOVÁ, M., PAĽAGOVÁ, L., BLAŽEK, V.: Arumunština. Nakl. Jaroslav Gramel, Praha, 2012.

Sborníky:

HORÁKOVÁ, J.Dětství, město a dějiny v románu Varujana Vosganiana Kniha šepotů. In: Páleníková, Jana (ed.): Podoby súčasného rumunského románu, Univerzita Komenského Bratislava, 2021, s. 61-70.

HORÁKOVÁ, J.: Les traducteurs roumains de la littérature tchèque. In: Études Balkaniques, 2019/1 č. 23, s. 173-184.

HORÁKOVÁ, J.· Libuša Vajdová, Jana Páleníková, Eva Kenderessy, Dejiny rumunskej literatúry, Bratislava, AnaPress, 2017, 492 p. In: Romanian Studies Today, III-IV, 2019-2020, Editura Universității din București, București, s. 90-91.

HORÁKOVÁ, J.· Receptarea operei lui Petru Cimpoeșu în Cehia. In: Discursul polifonic în româna ca limbă străină: actele Conferinței internaționale organizate de către Institutul Limbii Române ca Limbă Europeană de la Facultatea de Litere a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, 2018, 93-96.

HORÁKOVÁ, J.· Mimoliterární vlivy na dílo Eugena Lovinesca. In: Snímanie závojov z priestorov, miest a faktorov, 2018, s. 138-142.

HORÁKOVÁ, J.· Rumunská poválečná literatura jako politický nástroj. In: Studia Balkanica bohemo-slovaca VII, 2017, s. 555-564.

HORÁKOVÁ, J.· Několik poznámek k psaní dějin rumunské literatury. In: Libuša Vajdová a kol.: Prístupy, metódy a spôsoby pisania dejín (rumunskej) literatúry. Bratislava, AnaPress, 2017, s. 54-66.

Vybrané články a recenze:

– „250 let rumunské poezie“, Plav, č. 01/2022, s. 9-14.

– „Eliade a devenit pentru mine un exil lăuntric“, Observator cultural, nr. 1043, 10-16 decembrie 2020, anul XXI/serie nouă (784), s.16-19.

– „I ty můžeš napsat román. Poznámky o současné rumunské próze,“ (spoluautorka), A2, č. 14, 2019, s. 18-19.

– „Radek Ocelák: Reemigranti. Minulost sedmihradských Slováků a jejich poválečný příchod z Rumunska do ČSR“, Dějiny a současnost, č. 6, 2019, s. 57.

– „Dejiny rumunskej literatúry“, Porta Balcanica, č. 1-2, 2018, s. 72-73.

– „Vlakem pro dva pytle knih“, rozhovor s Nicolae Rusem, Babylon, č. 2, 2015.

– „Sborník z kolokvia ‚Rumunský literární exil – před rokem 1989 a po něm‘“, Svět literatury, roč. XXII, č. 45, 2012.

– „Z překladů rumunské a moldavské literatury po roce 1989“, Čtenář, č. 7/8, roč. 64, 2012.

 

Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace:

 • 2006 – 2014 doktorské studium na FFUK, obor Románské literatury (název práce: Tvůrčí dráha Petra Popesca v kontextu rumunské poválečné literatury)
 • 1999 – 2004 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor Rumunština (Mgr.)
 • 1998 – 2006 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (Mgr.), obory Slavistická studia se specializací polonistika a Slavistická studia se specializací slavistika

Praxe od ukončení VŠ studia:

 • Od roku 2011 asistentka pro rumunskou literaturu na FFUK
 • Od roku 2006 pedagogická, překladatelská a průvodcovská praxe jako OSVČ

Granty, výzkumné záměry:

 • Spoluřešitelka projektu Arumunština – jazyk a texty, 2010 – 2012, GAUK.

Rozvrh

Umělecké překlady knižní:

Rejmer, Margo: Bláto sladší než med. Hlasy komunistické Albánie, Větrné mlýny, Brno, 2021.

Szablowski, Witold: Jak nakrmit diktátora. Dokořán, Praha, 2021.

Rettinger, Dominik W.: Elizino tajemství. XYZ, Praha, 2020, včetně audioknihy.

D. Țepeneag: Probuď se do snu. Herrmann a synové, Praha, 2018. (spolupřekladatelka)

K. Surmiak-Domańska: Ku-klux-klan. Tady bydlí láska. Absynt, Žilina, 2017.

V. Vosganian: Kniha šepotů. Havran, 2015.
Rejmer: Bukurešť. Prach a krev. Dokořán, 2015.

Vybrané umělecké překlady v časopisech:

A Pavelescu: ukázka z románu Stavroginův syndrom, Partonyma, č. 39-40, 2021.

· D. Lungu: ukázka z románu Holčička, která si hrála na Pánaboha, Partonyma č. 37-38, 2021.

· Titulky pro Rumunská čítanka: V Mântuleasově ulici (vysílání na ČT2 – červenec a srpen 2020)

· L. D. Teodorovici: Malé cvičení paměti, Lidové noviny, příloha Orientace, s. IV, 26. 7. 2019

· P. Sragher: výběr z básní, Dobrá adresa, č. 2/2018, s. 17-21 http://www.dobraadresa.cz/2018/DA02_18.pdf

· M. Florian: Cexina Catapuxina, iLiteratura.cz, http://www.iliteratura.cz/Clanek/38369/florian-matei-cexina-catapuxina, 14. 6. 2017

· F. Lăzărescu: Elektronka s čepičkou, Babylon č. 2, 2015.

· O. Nimigean: Kořen kručinky (úryvek z románu), Tvar č. 19, 2014.

· S. Cârstean: Květ svěráku (básně, překlad z rumunštiny), Tvar č. 13, 2013.

· S. Popescu – výběr z básní, Psí víno č. 62, 2012.

· A. Rosetti: Deadline (úryvek z románu, překlad z rumunštiny), Tvar č. 9, 2013.

· V. Ioviță: Siréna (povídka, překlad z rumunštiny), Plav, č. 2, 2012.

 

Další aktivity:

Od listopadu 2021 členka revizní komise Obce překladatelů

Od září 2020 členka výboru Česko-rumunské společnosti

2019 – spolupráce při překladech, moderování a koordinaci Měsíce autorského čtení, hlavní host Rumunsko

Od roku 2011 redaktorka rumunské sekce časopisu iLiteratura.cz

 

Závěrečné práce

 

 

 

Úvod > Lidé > Jarmila Horáková