Leoš Šatava

prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.

Konzultační hodiny
  • po předchozí e-mailové domluvě (C215)
Adresa

Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií
Celetná 20
Místnost č. 215

Kontaktní údaje v WhoIS Univerzity Karlovy

PublikaceCVRozvrhVyučované předmětyZávěrečné práce

BADATELSKÉ ZAMĚŘENÍ

Etnické minority; menšinové jazyky; etnojazyková revitalizace; sociolingvistika; migrační procesy;

KLÍČOVÉ PUBLIKACE

Šatava, L. 2022. Etnika bez státu a regionální jazyky v Evropě. Rozměry asimilace a revitalizace – 56 případů. Praha 2022: Epocha; 312 stran. ISBN 978-80-278-0084-1

Šatava, L. 2021. Lužičtí Srbové, in: Pánek, Jaroslav (ed.), Akademická encyklopedie českých dějin, sv. VII (K/2–L), Praha 2021: Historický ústav AV ČR, s. 508–516; ISBN 978-80-7286-392-1

Šatava, L. 2020. Lužičtí Srbové na přelomu 20./21. století. Etnicita – jazyk – historie – kultura. Praha 2020: Epocha; 336 stran. ISBN 978-80-7557-964-5

Šatava, L. 2019. New Speakers in the Context of the Minority Languages in Europe and the Revitalisation Efforts.Treatises and Documents/Razprave in gradivo, 82, 2019, s. 131–151; ISSN 0354-0286

Šatava, L. 2019. Etnojazyková revitalizace – vize salonních vědců či reálný jev? In: Minority v Európe I. (ed. Priečko, Martin – Šatava, Leoš). Nadlak 2019: Ivan Krasko, s. 163–173; ISBN 978-973-107-152-7

Šatava, L. 2017. „Noví mluvčí“ v kontextu menšinových jazyků v Evropě a revitalizačních snah, Národopisná revue, 27, 2017 (4): 323–330.

Šatava, L. 2016. Roviny novodobé lužickosrbské etnické identity, Český lid, 103, 2016 (3): 419–436.

Šatava, L. 2015. Evropská etnika bez státu. Rozměry asimilace a revitalizace – 23 případů. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda.

Šatava, L. 2013. Etnicita a jazyk. Teorie, praxe, trendy: čítanka textů. Brno: Tribun EU.
Šatava, L. 2013. The Ethnolinguistic Situation of Aromanians (Vlachs) in Macedonia: Young People in Kruševo as Indicators of Ethnic Identity and Attitude to the Language, Treatises and Documents. Journal of Ethnic Studies/Razprave in gradivo. Revija za narodnostna vprašanja, 71 (December 2013): 5–26;
Šatava, L. 2009. Jazyk a identita etnických menšin, Možnosti zachování a revitalizace. Praha: SLON.

Šatava, L. 2006. Młodźina – identita a rěč. Ideje, naprawy a argumenty. Budyšin: Rěčny centrum WITAJ.

Šatava, L. 2005. Sprachverhalten und ethnische Identität. Sorbische Schüler an der Jahrtausendwende. Bautzen: Domowina-Verlag.
Šatava, L. 1994. Národnostní menšiny v Evropě. Encyklopedická příručka. Praha: Ivo Železný.

Šatava, L. 1989. Migrační procesy a české vystěhovalectví do USA. Praha: Univerzita Karlova.

 

VZDĚLÁNÍ A ZAMĚSTNÁNÍ

1979      absolvent oboru národopis–dějepis, FF UK, Praha;

1980      PhDr., FF UK Praha;

1984      CSc., FF UK, Praha;

1996      habilitace, FF UK, Praha;

2005     profesura; FF UK, Praha;

 

1980-dosud     odborný asistent/docent/profesor: Ústav etnologie FF UK, Praha

1996–2001      výzkumný pracovník: Lužickosrbský institut (Serbski institut/Sorbisches Institut), Budyšín/Bautzen (Německo)

2003–2006      docent/profesor: Katedra obecné antropologie, FHS UK, Praha

2005-dosud     profesor: Katedra etnologie a mimoevropských studií; FF UCM, Trnava (Slovensko)

2006–2012      profesor: Katedra sociálních věd, FF, Univerzita Pardubice;

 

PROJEKTY A GRANTY

Rozmery revitalizácie etnickej minority na Slovensku (Huncokári), APVV-15-0360, FF UCM, Trnava; od 2016 (garant)
Podpora rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji na FF UCM v Trnave (ITMS kód: 26110230104), 2013–2015 (garant)
Cuius Regio, FF UK Praha; grantové schéma: EuroCORECODE Programme of the European Science Foundation, č. projektu: 201 869; 2010–2013 (spolupracovník)
Výzkumný zámer České země uprostřed Evropy v minulosti a dnes; MSM 0021620827, FF UK Praha, 2005–2011, (spolupracovník)

 

ČLENSTVÍ VE VĚDECKÝCH, ODBORNÝCH A PROFESNÍCH SPOLEČNOSTECH

Česká národopisná společnost (od 1980);

Společnost přátel Lužice (od 1998; v letech 2002–2006 předseda, 2006–2008 místopředseda; čestný člen);

Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel (od 1995);

 

člen ediční rady Ethnologia Actualis Slovaca;

člen redakční rady lužickosrbského kulturního časopisu Rozhlad (Budyšín, Německo);

člen autorského kolektivu Encyklopedie Lužických Srbů (Sorbisches Kulturlexikon), Bautzen (Německo);

člen odborné rady internetového vědeckého časopisu Adeptus (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; Warszawa, Polsko);

Rozvrh v tomto semestru

Bakalářské:

  • Etnické menšiny Evropy
  • Etnické menšiny Českých zemí
  • Revitalizace jazyka a kultur etnických menšin Českých zemí

Magisterské:

  • Problémy etnicity a menšinových jazyků
  • Teorie etnicity
  • Migrační procesy a české vystěhovalectví

Vyučované předměty (včetně dřívějších)

Vedené závěrečné práce

 
Úvod > Lidé > Leoš Šatava