Jiří Januška

Jiří Januška, Ph.D.

Konzultační hodiny
 • dle dohody (osobně či online)
Adresa

Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií
Ovocný trh 7- BUQUOY
Místnost č. 215a

Kontaktní údaje v WhoIS Univerzity Karlovy

Jiří Januška je akademický pracovník specializace hungaristika. Vyučuje lingvistiku maďarštiny, maďarské jazykové kurzy a také se podílí na výuce dalších předmětů této specializace. Odborně se zabývá areálovou lingvistikou střední Evropy, lingvistikou maďarštiny a česko-maďarskými jazykovými vztahy. Zpracoval dějiny české univerzitní hungaristiky a rovněž dějiny české lingvistické hungaristiky.

PublikaceCVRozvrhVyučované předmětyZávěrečné práce

Publikace

 • DUÑABEITIA, Jon Andoni, Ana BACIERO, Kyriakos ANTONIOU, Mark ANTONIOU, Esra ATAMAN, Cristina BAUS, Michal BEN-SHACHAR, Ozan Can ÇAĞLAR, Jan CHROMÝ, Montserrat COMESAÑA, Maroš FILIP, Dušica Filipović ĐURĐEVIĆ, Margaret Gillon DOWENS, Anna HATZIDAKI, Jiří JANUŠKA, Zuraini JUSOH, Rama KANJ, Say Young KIM, Bilal KIRKICI, Alina LEMINEN, Terje LOHNDAL, Ngee Thai YAP, Hanna RENVALL, Jason ROTHMAN, Phaedra ROYLE, Mikel SANTESTEBAN, Yamila SEVILLA, Natalia SLIOUSSAR, Awel VAUGHAN-EVANS, Zofia WODNIECKA, Stefanie WULFF a Christos PLIATSIKAS, 2022. The Multilingual Picture Database. Scientific Data [online]. 9(1), 431. ISSN 2052-4463. DOI 10.1038/s41597-022-01552-7 [pdf na ResearchGate] [Zotero]
 • JANUŠKA, Jiří, 2021. Bezokolicznik tematyzujący i sposoby jego tłumaczenia w wybranych językach Europy Środkowej [Tematický infinitiv a způsoby jeho překládání ve vybraných jazycích střední Evropy]. In: Joanna KULWICKA-KAMIŃSKA a Andrzej MOROZ, ed. Tradycja i nowoczesność w badaniach języków słowiańskich. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, s. 241–258. ISBN 978-83-231-4518-9. [pdf na ResearchGate] [Zotero]
 • LEHEČKOVÁ, Eva a Jiří JANUŠKA, 2020. Tematický infinitiv v češtině v rámci středoevropského jazykového prostoru. Naše řeč. 103(5), 409–429. [pdf na ResearchGate] [Zotero]
 • JANUŠKA, Jiří, 2020. Jak skloňovat maďarská jména v češtině. Demokratický střed. 9(3), 41–43. ISSN 1805-6202. [pdf na ResearchGate] [www] [Zotero]
 • JANUŠKA, Jiří, 2020. Central European Languages as a Complex Research Issue: Summarising and Broadening the Research Foci. In: Luka SZUCSICH, Agnes KIM a Uliana YAZHINOVA, ed. Areal Convergence in Eastern Central European Languages and Beyond. Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang, Linguistik International, s. 55–93. ISBN 978-3-631-80605-0. [pdf na ResearchGate] [www] [Zotero]
 • JANUŠKA, Jiří, 2018. Dějiny výuky maďarštiny a maďarské filologie na českých univerzitách. In: Jiří JANUŠKA, ed. Česko-maďarské ob(z)ory: kapitoly z dějin česko-maďarských univerzitních vztahů. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, s. 27–66. ISBN 978-80-246-3355-8. [Rozšířená verze studie z roku 2012.] [pdf na ResearchGate] [Zotero]
 • JANUŠKA, Jiří a Petr PÍŠA, 2018. A prágai egyetem első magyar tanszékének alapítása, működése és megszűnése az 1850-es években [Založení, fungování a zánik první katedry maďarštiny na pražské univerzitě v 50. letech 19. století]. Századok. 152(3), 651–670. ISSN 0039–8098. [pdf na ResearchGate] [Zotero]
 • JANUŠKA, Jiří, 2017. Počátky a přehled působení Petra Rákose na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. In: Jiří JANUŠKA a Tamás BERKES, ed. Hungarobohemica pragensia: studie k 60. narozeninám Evžena Gála. Praha: Univerzita Karlova, Filozofické fakulta, s. 39–46. ISBN 978-80-7308-715-9. [pdf na ResearchGate] [Zotero]
 • JANUŠKA, Jiří, 2013. Čeští lingvisté o madarštině (přehled témat). Časopis pro moderní filologii. 95(1), 55–70. ISSN 0008-7386. [pdf na ResearchGate] [Zotero]
 • JANUŠKA Jiří, 2013. Rákos Péter pályafutásának kezdetei és pedagógiai tevékenységének állomásai a prágai Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karán [Počátky dráhy Petra Rákose a přehled jeho pedagogického působení na Filozofické fakultě pražské Karlovy univerzity]. Bohemia: Folyóirat a cseh kultúra barátainak. A Bohemia folyóirat 2012. április–2013. márciusi számának melléklete, 7–10. ISSN 1219-0500. [pdf na ResearchGate] [Zotero]
 • JANUŠKA, Jiří, 2012. Dějiny výuky maďarštiny a maďarské filologie na českých univerzitách. Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis. 52(2), 69–100. ISSN 0323-0562. [pdf na ResearchGate] [Zotero]

Překlady

 • FERCSIK, Erzsébet, 2018. Slovanská jména v dnešním maďarském repertoáru křestních jmen. In: Jiří JANUŠKA, ed. Česko-maďarské ob(z)ory: kapitoly z dějin česko-maďarských univerzitních vztahů. Praha: Karolinum, s. 198–211. ISBN 978-80-246-3355-8. Překlad z maďarštiny.
 • ŻMIGRODZKI, Piotr, 2013. Metalingvistika. Studie z aplikované lingvistiky. 4(2), 85–99. ISSN 2336-6702. Překlad z polštiny. [pdf]
 • KOVÁCS, István, 2010. Piłsudski… Katyň… Solidarita…: klíčové pojmy polských dějin 20. století. Přel. Jiří JANUŠKA. Brno: Barrister & Principal. ISBN 978-80-87029-85-5. Překlad z maďarštiny.

Editorská a redaktorská činnost

 • JANUŠKA, Jiří, ed., 2018. Česko-maďarské ob(z)ory: kapitoly z dějin česko-maďarských univerzitních vztahů. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum. ISBN 978-80-246-3355-8. 480 s. [Rezümé: pdf na ResearchGate]
 • JANUŠKA, Jiří a Tamás BERKES, ed., 2017. Hungarobohemica Pragensia: Studie k 60. narozeninám Evžena Gála = Hungarobohemica Pragensia: Tanumányok Gál Jenő 60. születésnapjára. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Ediční řada Varia, 60. svazek. ISBN 978-80-7308-715-9. 270 s.
 • RÁKOS, Petr, 2011. Neúnavná slova: filologova lyrika. Evžen GÁL, ed. Praha: Academia. ISBN 978-80-200-1972-1. 638 s. [Odpovědný redaktor J. Januška.]
 • Rozhovor s doc. Zdeňkem Starým, 2010. In: Jan CHROMÝ a Eva LEHEČKOVÁ, ed. Rozhovory s českými lingvisty III. Praha: Dauphin, s. 202–223. ISBN 978-80-87481-06-6. [Rozhovor vedli J. Chromý a J. Januška.]
 • NOVÁK, Pavel, 2010. Lingvistika a jazyková realita: výbor z díla. Jan KŘIVAN, Jiří JANUŠKA a Jan CHROMÝ, ed. Praha: Akropolis. ISBN 978-80-87310-04-5. 338 s.

Bibliografická činnost

 • Biograficko-bibliografické medailonky pedagogů české univerzitní hungaristiky, 2018. In: Jiří JANUŠKA, ed. Česko-maďarské ob(z)ory: kapitoly z dějin česko-maďarských univerzitních vztahů. Praha: Karolinum, s. 213–265. ISBN 978-80-246-3355-8. [pdf na ResearchGate]
 • Bibliografie české lingvistické hungaristiky: soupis českých lingvistických prací pojednávajících o maďarštině. Uveřejněno 2012. 62 s. [pdf na ResearchGate]
 • Výběrová bibliografie doc. PhDr. Zdeňka Starého, CSc., 2010. In: Jan CHROMÝ a Eva LEHEČKOVÁ, ed. Rozhovory s českými lingvisty III. Praha: Dauphin, s. 224–225. ISBN 978-80-87481-06-6.
 • Soupis díla Pavla Nováka. In: NOVÁK, Pavel, 2010. Lingvistika a jazyková realita: výbor z díla. Praha: Akropolis, 311–320. ISBN 978-80-87310-04-5.

 

Vzdělání

 • 2017: Ph.D. v oboru obecná lingvistika, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, disertační práce: Porovnávání středoevropských jazyků: za horizont strukturních rysů a lexikálních přejímek (školitel: doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc.)
 • 2009: Mgr. v oborech lingvistika, fonetika a maďarština, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, diplomová práce: „Jazyk“ a „norma“: příspěvek k analýze vztahu dvou lingvistických pojmů (školitel: doc. PhDr. Zdeněk Starý, CSc.)

Zaměstnání

 • od 2012: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
  • Ústav etnologie a středoevropských a balkánských studií (od 2023 odborný asistent; od 10/2023 pověřený ředitel)
  • Katedra středoevropských studií (2012–2017 asistent, 2017–2023 odborný asistent; 2015–2018 a 2019–2023 tajemník katedry, 2019–2023 vedoucí katedry)
 • 2007–2009: Ústav pro jazyk český AV ČR (pomocný pracovník v oddělení onomastiky)

Projekty

 • od 2018: Progres Q10 Jazyk v proměnách času, místa, kultury (koordinátor programu P. Čermák).
 • 2016–2018: Vnitřní soutěž FF UK o rozvojové prostředky, projekt Inovace středoevropských studií – tvorba lingvisticky orientovaných obecných předmětů o střední Evropě, spoluřešitel (řešitel M. Sloboda).
 • 2016–2018: Vnitřní soutěž FF UK o rozvojové prostředky, projekt Struktury jazyků světa, spoluřešitel (řešitel J. Křivan).
 • 2015: Rozvojový projekt FF UK Inovace výuky maďarštiny pro začátečníky a mírně pokročilé na FF UK, řešitel.
 • 2010–2011: Dějiny české lingvistické hungaristiky, Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze (č. 85410), řešitel.
 • 2008–2009: Kritická analýza a vydání díla Doc. PhDr. Pavla Nováka, CSc., Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze (č. 258036), spoluřešitel (spolu s J. Křivanem, J. Chromým a J. Kusákem).

Organizační činnost

 • od 2017: Library of Languages / Knihovna řečí, platforma výuky a propagace tzv. malých jazyků na FF UK (např. Evropský den jazyků v Kampusu Hybernská atd.)
 • od 2007: Letní škola lingvistiky (2007–2015 Dačice, 2016–2017 Litomyšl, 2018–2019 Kroměříž)
 • 26.–27. 11. 2013: Konference ke 160 letům české univerzitní hungaristiky

Rozvrh v tomto semestru

Vyučované předměty (včetně dřívějších)

Vedené závěrečné práce

 
Úvod > Lidé > Jiří Januška