Igor Mikušiak

  Konzultační hodiny
  • konzultace: úterý 14:10 - 15:50- P 23.
  Adresa

  Odborné zaměření:

  Srbská literatura 19. a 20. století v komparatívní perspektivě

  Historické avantgardy a modernismus v jihoslovanském prostoru

  Literární komparatistika v jihoslovanském prostoru

  Balkán a Střední Evropa

  Ukončené VŠ vzdělání a další kvalifikace:

  • 2005 Prešovská Univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, magisterský obor Slavistika

  Praxe od ukončení VŠ studia:

  • 2011- dosud Filozofická fakulta UK v Praze – asistent se zaměřením na výuku literatur zemí bývalé Jugoslávie – specificky srbská literární kultura 19. a 20. Století

  Granty, výzkumné záměry:

  2011 – 2016 – člen řešitelského týmu vnitřního výzkumného záměru UK PRVOUK – P12, Historie v interdisciplinární perspektivě

  Členství v organizacích a jiné odborné aktivity:

  2012 – Koordinátor středoevropského programu CEEPUS pro KJBS, KSES a ÚVES – síť Slavic philology and its cultural contexts

  Publikační činnost:

  Kolektivní monografie:

  MIKUŠIAK, Igor: K některým otázkám zkoumání romantismu v prostoru jihovýchodní Evropy. In. Marcel Černý (et al.) Počátky novodobých literatur a metamorfózy romantismu u jižních Slovanů, Rumunů a Albánců. Praha: Filozofická fakulta, Univerzity Karlovy, 2015, 11 – 15 (předmluva).

  Sborníky:

  MIKUŠIAK, Igor: Recepcia srbskej literatúry na Slovensku v ostatných dvoch decéniách (Intenzita a tendencie) In: Literatúra v medzikultúrnych vzťahoch. Prešov, 2008, s. 217-227.

  MIKUŠIAK, Igor: Základné kontúry a stimuly komparatistických prác Zorana Konstantinovića. In: Slavistika v premenách času. Prešov, 2009, s. 373-381.

  MIKUŠIAK, Igor: O srbskej literárnej postmoderne a jej recepcii na Slovensku. In: Preklad ako kultúrna a literárna misia. Bratislava, 2010, s. 121 – 128.

  Výstupy v OBD

  Publikace

  • Mikušiak I.: Nevyhnutnosť zmaru. A2, 2022, č. • no. XVIII, s. • p. 4-4. ISSN 1803-6635.
  • Mikušiak I.: Šepoty z tyla Europy : Albánska reportáž Margo Rejmer. A2, 2022, č. • no. XVIII, s. • p. 7-7. ISSN 1803-6635.
  • Mikušiak I.: Janko Polić Kamov : solitér na pomezí triumfu a zoufalství. In Isušena kaljuža. Praha, Nakladatelství Academie, 2022, s. • p. 9-19. ISBN 978-80-200-3412-0.
  • Mikušiak I.: Osamelí beža ďalej. A2, 2021, č. • no. 17, s. • p. 4-4. ISSN 1803-6635.
  • Mikušiak I.: Kozmológia jednej mysli : Mircea Cărtărescu a jeho delirický román Solenoid. A2, 2020, č. • no. 16, s. • p. 4-4. ISSN 1803-6635.
  • Mikušiak I.: Otvoriť sa novej skúsenosti : Prvá próza Kataríny Kucbelovej. A2, 2020, č. • no. 16, s. • p. 4-4. ISSN 1803-6635.
  • Mikušiak I.: Návrat deväťdesiatkového kráľa. A2, 2020, č. • no. 16, s. • p. 4-4. ISSN 1803-6635.
  • Mikušiak I.: Čo je nové v lese? (o knihe Rozhovor s členkou kultu). Glosolália, 2020, č. • no. 9, s. • p. 101-104. ISSN 1338-7146.
  • Mikušiak I.: Prítaž(livosť) splínu - K románu Georgiho Gospodinova Fyzika smútku. Homo Bohemicus, 2019, č. • no. Neuveden, s. • p. 63-67. ISSN 1312-9252.
  • Mikušiak I.: Ešte raz o srbskej postmoderne. Slavia, 2019, č. • no. 88, s. • p. 84-86. ISSN 0037-6736.
  • Mikušiak I.: Mŕtvy, a predsa v strehu : Ballov návrat k poviedke. A2, 2019, č. • no. XV, s. • p. 7-7. ISSN 1803-6635.
  • Mikušiak I.: Príťaž(livosť) splínu : Druhý román Georgiho Gospodinova. A2, 2019, č. • no. XV, s. • p. 4-4. ISSN 1803-6635.
  • Mikušiak I.: Trvale prítomný Vuk Stefanović Karadžić. Slavia, 2017, č. • no. 86, s. • p. 521-523. ISSN 0037-6736.
  • Mikušiak I.: Vytrvalé a sústredené úsilie : Poznámky k charakteru súčasnej srbskej prózy. A2, 2017, č. • no. 13, s. • p. 6-6. ISSN 1803-6635.
  • Mikušiak I.: K některým otázkám zkoumání romantismu v prostoru jihovýchodní Evropy. In Počátky novodobých literatur a metamorfózy romantismu u jižních Slovanů, Rumunů a Albánců. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016, s. • p. 11-15. ISBN 978-80-7308-646-6.
  • Otčenášek J., Vinš P., Černý M., Jensterle Doležal A., Nedvědová M., Mikušiak I., Horáková J.: Počátky novodobých literatur a metamorfózy romantismu u jižních Slovanů, Rumunů a Albánců. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 475 s. • p. ISBN 978-80-7308-646-6.
  • Mikušiak I.: Dekonštruované obrazy srbskej literárnej kultúry. Slavia, 2015, č. • no. 83, s. • p. 459-462. ISSN 0037-6736.
  • Mikušiak I.: Stoјanoviħ Pantoviħ, Bojana. Rasponi modernizma : Uporedna čitanja srpske knjiҗevnosti. Opera Slavica, 2014, č. • no. 24, s. • p. 49-52. ISSN 1211-7676.
  • Mikušiak I.: Rigels Halili. Naród a jego pieśni : Rzecz o oralności, piśmeności i epice ludowej wśród Albańczyków i Serbów. Porta Balkanica, 2013, č. • no. V., s. • p. 40-42. ISSN 1804-2449.
  • Mikušiak I.: Vzájemným pohledem. Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století. Porta Balkanica, 2012, č. • no. 4, s. • p. 111-113. ISSN 1804-2449.
  • Mikušiak I.: Russko-serbskie literaturnye i kulturnye svjazi. Language and Culture [online], 2012, č. • no. 3. ISSN 1338-1148.
  • Mikušiak I.: Magnetické polia srbskej avantgardy. Slavia, 2011, č. • no. 80, s. • p. 108-111. ISSN 0037-6736.
  • Mikušiak I.: Slovensko-macedónske literárne a kultúrne vzťahy. Slavica Slovaca, 2011, č. • no. 46, s. • p. 88-89. ISSN 0037-6787.

  Konference, zahraniční stáže:

  Pobyty v zahraničí:

  2010/2011 – Univerzita v Novém Sadu (Srbsko), Filozofická fakulta – stipendista Visegrádského fondu

  2004, 2005 – Univerzita v Bělehradě (Srbsko a Černá Hora), Filologická fakulta

  2005 – Univerzita v Nikšići (Srbsko a Černá Hora, Filozofická fakulta

   

  Další aktivity:

  Závěrečné práce

   
  Úvod > Lidé > Igor Mikušiak